Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szőlőfürt Egyesület 2011. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
 
 
A Szőlőfürt Egyesület (székhely: 1222 Budapest, Diótörő út 91. adószám: 18251665-1-43) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a (továbbiakban: Törvény) alapján elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontja felhatalmazása alapján a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (6) bekezdése és 1. és 3. sz. melléklete szerinti egyszerűsített beszámolóját, amelyet az alábbiak szerint tesz közzé a Törvény 19. §-ában kihirdetett formában.
 
  1. Közhasznúsági jelentés
a)      Közhasznúsági beszámoló
 

2011-besz0001.jpg

2011-besz0002.jpg

  
 
b)      költségvetési támogatás felhasználása
 
Az Egyesület költségvetési támogatása: 1% felajánlásból 184,- eFt,- A támogatás felhasználása:
Ø      Célcsoportot érintő működési költségekre 182,- eFt,- és a pályázatok beadásához szükséges költségekre 2,- eFt,- került felhasználásra összesen: 184,- eFt,- 
Az egyesület a rászorulók részére a XXII. kerületi Önkormányzat által működtetet Napraforgó Klubbal közösen szervezet nyári kirándulást étkezési költségét, fedezte.
Ø      308,- eFt,- értékben. 
Az egyesület a rászorulók részére mozgásterápiás célokra gyógytornász, kimozgató gép ráfordítása:
Ø      122,- eFt,- értékben.
Izzó csere program keretén belüli ráfordítások:
Ø      407,- Ft,- értékben
2010 évben pályázati úton nyert 1080,- eFt,- A felhasználása a pályázati projekt szerinti ütemtervben. Teljes elszámolás 2011. évben történt meg. Elfogadása 2012 évben.
 
c)      a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés
adatok eFt-ban
Induló tőke
678
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
-457
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
0
 
d)      cél szerinti juttatások kimutatása
Az egyesület juttatást nem adott.
e)      költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól nem kapott támogatás
f)        a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek juttatást sem pénzben, sem más módon nem adott, a tisztviselők tevékenységüket társadalmi munkában végezték.
g)      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Szőlőfürt Egyesület 2004 óta bejegyzett egyesület, amely halmozottan sérült otthonukban élő felnőtt korú személyek és családtagjai támogatására és érdekképviseletére jött létre. Az egyesület 23 fő taggal rendelkezik, a támogatottak köre 60 fő. A tagok többségébe budapesti lakos, az érintettek között található érdi, törökbálinti és diósdi család is.
2011 évben a rászorult tagok és családtagjai számára csoportos kirándulás támogatása történt meg, illetve pályázaton nyert 2011 kirándulás projektet és a mozgássegítő projectet megvalósítottuk és az elszámolás megtörtént. Az elszámolás kirándulás projektjét elfogadták még a mozgássegítő projekt elfogadása 2012. márciusban, történik meg.
 
 
Budapest, 2012. 02. 21.
                                                                                                         
 
Zárdai János
                                                                                                                elnök